Uitstel ledenvergadering 2020

Beste ATV-ers,  

Ik denk dat zo ongeveer iedereen heeft vernomen wat het kabinet gisteren heeft aangekondigd in relatie tot de corona-griep.
Belangrijk hierin zijn 2 elementen, namelijk:
– bijeenkomsten met hooguit 100 mensen zijn nog toegestaan en
– het wordt risicogroepen, waaronder vooral de oudere medemens wordt bedoeld, aangeraden om zich zoveel als mogelijk is afzijdig te houden van contacten.

Hoewel we niet de verwachting hebben dat er meer dan 100 mensen naar de ALV zullen komen, hebben we wel de zekerheid dat een groot deel van diegenen die wel naar de ALV komen tot de risicogroep behoren. Om deze reden heeft het bestuur, in samenspraak met de nieuw te kiezen bestuursleden, besloten om de ALV van donderdag 19 maart
aanstaande uit te stellen.

Als mogelijke nieuwe datum hebben we gekozen voor donderdag 2 april. De motivatie hiervoor is dat deze datum na 31 maart, de huidige einddatum van de maatregelen, ligt en dat vanaf 3 april de nieuw beoogde voorzitter, Johan Steen, voor 2 weken op vakantie is.
Aangezien er 2 nieuwe bestuursleden gekozen dienen te worden willen we proberen om de vertraging zo kort mogelijk te laten zijn.

Mocht het zo zijn dat de situatie op 2 april dusdanig is dat de dan geldende maatregelen gelijk of wellicht nog strenger zijn dan maken wij zo snel mogelijk bekend hoe we hierin verder gaan.

Wij hopen dat U kunt instemmen met ons besluit in deze. Voor vragen kunt U uiteraard bij mij terecht via voorzitter@atvgalecop.nl of via +31 6 18729851.

Laten wij hopen en er op vertrouwen dat wij de huidige situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

Dit bericht is geplaatst in Bestuursberichten, Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.