Bestuursberichten

ALV

De volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op maandagavond, 14 maart 2022. Noteer alvast de datum in uw agenda.