Bestuursberichten

ALV

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdagavond, 16 september 2021.
De uitnodiging en vergaderstukken ontvangt u via e-mail. Vanwege Covid-19 maatregelen is het verplicht om u vantevoren in te schrijven (voor 10 september).


Container voor bouwafval II

Het experiment was een succes! De behoefte aan een container bleek hard nodig te zijn. Op zaterdag 20 maart was de container binnen twee uur al vol.

   

Veel tuinders waren teleurgesteld en gaven aan dat er nog groot behoefte was aan een tweede container. Een opgeruimd tuin is in ieders belang en daarom heeft het bestuur besloten om een tweede container te laten komen op zaterdag 27 maart. Deze container was nog eerder vol dan de eerste. Goed werk mensen!
Helaas, er komt geen derde container. Het budget is nu op. Misschien volgend jaar weer.

Wel is het mogelijk om oud ijzer in te leveren op dinsdag- en zaterdagochtend. Dit mag het hele jaar door.


Container voor bouwafval I

Op 20 maart 2021 komt er een container op het complex om puin en ander bouwafval te storten. De container zal beschikbaar zijn op zaterdagochtend 20 maart en dinsdagochtend 23 maart van 9-12 uur; achter het hek bij de goederenopslag. Er mag maar één persoon tegelijk bij de container komen, vanwege de Covid-19 maatregelen. Mocht de container nog niet vol zijn dan zullen we opnieuw op zaterdag en dinsdag een mogelijkheid aanbieden. Onder toeziend oog van een bestuurslid of een VUT-ploeg medewerker zal gecontroleerd worden wat er in de container gaat.

Wat mag WEL in de container?
glas – grofvuil –  puin/stenen (bijvoorbeeld: beton, stoeptegels, bakstenen of dakpannen) – hout (planken, schutting, geïmpregneerd hout mag ook) – ijzer – koper – aluminium – isolatiematerialen – plastic – kunststof – maximaal 5% zand of grond – gips, gasbeton en gibo blokken – vloerbedekking – kleding – papier en karton – inboedel (bijvoorbeeld: kasten, tafels of meubels)

Wat mag NIET in de container?
accu’s –  matrassen – olieresten – verfresten – dakafval -dakleer – bitumen –  (vervuilde) grond of zand – gevaarlijk afval en chemisch afval – asbest


Uitstel Algemene ledenvergadering maart 2021

Het is de gewoonte om éénmaal per jaar, in de maand maart, een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Alle 160 leden van de ATV worden dan uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen om de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar nog eens de revue te laten passeren en naar de toekomst te kijken. Verder worden bestuursleden nieuw gekozen of herkozen; het Huishoudelijk Reglement wordt indien nodig aangepast, tuinprijzen voor de mooiste tuinen worden uitgereikt; een loting vindt plaats en de leden brengen een gezellige avond door met elkaar onder het genot van een drankje en een hapje. Kortom, genoeg reden om bij elkaar te komen.

MAAR helaas, net zoals vorig jaar, moeten we de vergadering wederom uitstellen. Wat we wel alvast doen zijn de stukken toesturen.
U krijgt bericht wanneer we een vergadering weer mogen houden.


13 februari 2021

Van de Voorzitter

Wat een bizarre tijd. We hebben er allemaal mee te maken, de een iets meer dan de ander en als er onverhoopt toch iemand in je omgeving ziek wordt dan valt alles stil en hoop je op het beste.
Hierdoor kunnen we helaas een aantal verplichte nummers in onze vereniging niet uitvoeren. Het is jammer maar ik beloof u als voorzitter ad interim, we gaan zodra we weer mogen een ALV (Algemene Ledenvergadering) organiseren waar we als bestuur rekenschap afleggen voor het afgelopen jaar en het komende jaar.
Ik vind zelf dat we pas weer iets kunnen organiseren, zoals een ALV, als iedereen weer in staat is om ook deel te nemen dus voor Jong en Oud en ook onze kwetsbare leden. Tot die tijd moeten we het doen met nieuwsbrieven en ontmoetingen op de tuin (wel op afstand). Dus na het vaccineren van ons allemaal kunnen we met een gerust hart jullie uitnodigen.
Dit jaar wordt een prima tuinjaar zegt mijn gevoel. Zoals u weet zijn er geen tuinen meer vrij en hebben we voor het eerst in jaren weer een wachtlijst.
Ik hoop u in het voorjaar weer te ontmoeten. En wens u en de uwen het allerbeste en blijf gezond.

Met hartelijke groet,
Johan Steen, Voorzitter a.i.