Tuincontrole

Wat houdt een tuincontrole in?

Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog. Omdat de Gemeente eigenaar is van de grond zijn wij verplicht om te bewijzen dat wij goede huurders zijn. Zowel het complex als de individuele tuinen moeten er netjes bij liggen. Daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor. Zeven keer per jaar worden tuinkeuringen uitgevoerd door de tuincommissieleden. Zij hebben op vantevoren vastgestelde dagen vrije toegang tot de tuinen waarop zij het toezicht uitoefenen. Zorg dat uw tuin toegankelijk is – dus niet op slot.
Wanneer een tuin niet aan één of meer onderhoudseisen voldoet, volgt een schriftelijke waarschuwing.

Wees trots op uw tuin en zorg dat het er netjes bij ligt.

Als beloning voor een goed onderhouden tuin, kunt u zelfs een prijs winnen! Deze zal uitgereikt worden tijdens de jaarlijks terugkerende Algemene Ledenvergadering.

Wat mag wel en wat mag niet? Voor uitgebreide informatie zie het Huishoudelijk reglement, artikelen 17-23.

De taak van een tuincommissaris (Huishoudelijk reglement, artikel 27):

Het bestuur benoemt tuincommissarissen, die toezicht hebben op de naleving van de voorschriften over de inrichting en het onderhoud van de tuinen en de aangrenzende sloten. Deze tuincommissie/bouwcommissie kondigt vooraf aan wanneer zij de controles gaat uitvoeren. Zij hebben op die tijdstippen vrije toegang tot de tuinen waarop zij het toezicht uitoefenen. Wanneer een tuin niet aan één of meer onderhoudseisen voldoet, volgt een schriftelijke waarschuwing. Wordt de gegeven opdracht niet binnen de gestelde termijn opgevolgd dan ontvangt betrokkene een laatste waarschuwing met de nieuwe termijn en de te treffen maatregelen. Indien wederom niet binnen de gestelde termijn aan de gegeven opdracht wordt voldaan, volgt een procedure tot royement. De kosten verbonden aan die brief worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Heeft u verder vragen, neem contact op met Nine Kullberg, tuin 106, tuincommissie@atvgalecop.nl

Schema tuincontrole 2024