Plettenburg’s punt

Ton de Gruijter schrijft in ‘woordenwisseling met Nieuwegein’ over zijn woonplaats.

 woensdag 25 juni 2014 schreef hij over Plettenburgs punt;
Volgens mij is er maar één volkstuinencomplex met een passende straatnaam. In de punt van Plettenburg ligt de tuindersvereniging atv Galecop aan het eind van de tuiniersdijk, dan heb je net even wat meer. Ik heb wel vaker aangegeven dat ik geen groene vingers heb, maar groene ogen heb ik wél, ik kan er goed naar kijken en deze plek vind ik reuze mooi, zo tussen de kanalen, naast aangemeerde schepen. Wie niet tuiniert kan met bewondering kijken naar de bouwwerken, opgetrokken uit materialen die hier nog uitstekend een doel dienen.
*
Plettenburg’s punt
*
die oudere planken, zo’n golfplaat, de deur
’t werd elders geen nut meer gegund
maar hier draagt het bij aan de sfeer, aan de kleur
van plettenburg’s volkstuin, de punt
*
de punt die beschut door kanalen en sloot
en extra beschermd door een hek
ontvouwt aan de groenmens wat d’ aarde hen bood,
aan kenners van planten en stek
*
zo wroet men hier blij, de nagelrand zwart
en groeit er de groente of plant
zelfs leken die langsgaan zijn warm in het hart
‘het is hier een mooi stukje land’
*
© ton de gruijter