Reglementen

 

 

Hier kunt u het Huishoudelijk Reglement en de statuten vinden.                                       Tevens vind u hier de voorbeelden van tuinindelingen, de maten van huisjes en kasjes       en de daarbij te gebruiken materialen. Deze zijn van toepassing op alle leden van de A.T.V. Galecop.

Huishoudelijk Reglement 19 maart 2015
Het huishoudelijk reglement is niet up-to-date en wordt momenteel aangepast. Informatie hierover kunt U verkrijgen bij het bestuur.

Statuten

De volgende 3 onderdelen zijn niet up-to-date en worden momenteel aangepast aan de nieuwe situatie. Informatie hierover kunt U verkrijgen bij het bestuur.
        Voorbeelden tuinindeling en maatvoering ATV Galecop
        Voorbeelden bouwwerken ATV Galecop
        Bouw- & Materiaalvoorschriften tuinen ATV Galecop