Welkom bij A.T.V. Galecop

Amateurtuindersvereniging Galecop is een volkstuincomplex aan de noordkant van Nieuwegein, in de punt van Plettenburg. Deze bevindt zich in de hoek van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De grond wordt gehuurd van de gemeente Nieuwegein. Het complex is ongeveer 40.000 m2 groot en de tuinen variëren in omvang van 100 m2 (5 meter breed bij 20 meter lang)  tot 200 m2 (10 meter breed en 20 meter lang).

Heeft u interesse in het huren van een tuin, ga dan naar onze tuinverhuur pagina voor meer informatie. 

Sinds 1976

De vereniging bestaat sinds 27 februari 1976. We hebben zo’n 160 leden en een aantal donateurs. De vereniging heeft een actief bestuur en een VUT-ploeg die een flink deel van het algemeen onderhoud uitvoert. Jaarlijks vindt in maart de algemene ledenvergadering plaats.

Groenten, bloemen en fruit van eigen (klei-)bodem

Het volkstuincomplex heeft een mix van moestuinen en bloementuinen met hier en daar fruitbomen. Ook is er een amfibieëntuin en een vlindertuin. De grondsoort is rivierklei.  Zand en een aantal tuingoederen worden centraal ingekocht voor de leden.

Een blokhut fungeert als verenigingsgebouw. De leden kunnen in januari, via de vereniging, zaden, pootgoed en tuinartikelen bestellen. Van maart tot in juni zijn in de kas groenteplanten te koop op zaterdagochtend.

Schuurtjes, kassen en tunnels

Veel huurders hebben op hun tuin een tuinhuisje, kas of tunnel geplaatst. Voor het plaatsen van een bouwsel is een vergunning nodig (zie huishoudelijk reglement). Alle tuinen grenzen aan een sloot die tevens de watervoorzienig is. Er is geen stromend water en electriciteit op de tuinen maar wel in het verenigingsgebouw. Overnachten is niet toegestaan op het terrein.

Onderhoud

Alle leden van de A.T.V. Galecop zijn verplicht om eenmaal per jaar deel te nemen aan een ochtend voor het algemeen onderhoud van het terrein. Daarnaast worden de leden geacht zelf de graskanten van de sloten bij te houden en het hekwerk rondom de eigen tuin te onderhouden en het onkruid en eventuele overhangende begroeiing te verwijderen. Zie verder het huishoudelijk reglement.