Onmisbaar: Vrijwilligers

A.T.V. Galecop kent een actieve groep vrijwilligers die de tuinvereniging draaiende houden:

Het bestuur
Het Bestuur van A.T.V. Galecop bestaat uit 5 personen. Wij overleggen iedere maand in het clubgebouw. Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Meldt dit dan via : secretariaat@atvgalecop.nl.

De VUT-ploeg
Het onderhoud van het tuincomplex en clubhuis wordt opgepakt door de VUT-ploeg. Elke dinsdagmorgen van 09:00 tot 12:00 is de VUT-ploeg aanwezig voor de uitvoering van dit onderhoud. U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze gezellige én hardwerkende groep tuinders. Aanmelden geschiedt via : tuinverhuur@atvgalecop.nl.

Voor diegenen die niet in staat zijn om de waterkant bij te houden bestaat de mogelijkheid om dit door de VUT-ploeg uit te laten voeren. De kosten hiervoor zijn:

  • Schoon-maaien onkruid van tuin 100 m2          €  10,00
  • Schoon-maaien onkruid van tuin 200 m2         € 20,00

De Tuincommissie
Deze commissie inspecteert de tuinen en schrijft de leden aan als zij onderhoud aan hun tuin dienen te plegen. Zo houden wij de tuin gezamenlijk op orde. Heeft u interesse om deze commissie te versterken geef dit dan door via : tuincommissie@atvgalecop.nl

Commissie plantverkoop
In januari kunnen er zaden en aardappelen besteld worden. Vanaf maart tot in juni kunnen er op zaterdagmorgen plantjes gekocht worden. Indien U mee wilt helpen om dit te regelen meldt dit dan via : plantjesmarkt@atvgalecop.nl.