Nieuwsbrieven

Ééns per maand (uitzonderingen daargelaten) ontvangt u een digitale nieuwsbrief van onze vereniging.
Hierin wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. In het clubhuis zijn er ook geprinte versies beschikbaar en er hangt een exemplaar op het mededelingenbord.
Ontvangt u geen nieuwsbrief dan kunt u zich aanmelden via: secretariaat@atvgalecop.nl.

U kunt zich er uiteraard ook weer voor afmelden.
We proberen onze nieuwsbrief zo vrij mogelijk te houden van reclame.